Indskoling - Indslusning i et skolemiljø (0.-3.klasse)

I 0. klasse mødes børnene med børnehaveklasselederen og klassepædagogen fra SFO.

For at gøre overgangen til 1. klasse mere forudsigelig, vil børnene allerede i 0. klasse have timer med den dansk- og matematiklærer, der skal følge dem frem til 4. klasse.

Der er fokus på børnenes indbyrdes relationer, klassens fællesskab og på at hjælpe børnene til at udvise hjælpsomhed og godt kammeratskab.

For at give børnene den nødvendige tryghed til at lære, samt minimere uro, er meget af skoledagen præget af en genkendelig struktur og forudsigelighed.

Vi tror, at musik skaber øget trivsel og glæde, og gennem et samarbejde med Aarhus Musikskole tilbydes fra 2. klasse trommeundervisning og fra 3. klasse kan man blive en del af skolens Big Band og lære at spille trompet, saxofon eller trækbasun.

I pauserne og SFO-tiden kan børnene lege på et stort lege- og udeområde. Og to gange om ugen kommer Trivselslederne (udvalgte elever fra 5.-7.klasse) og sætter fælles lege i gang.

Der er lejrskole i 2.klasse med to overnatninger og masser af trivselsfremmende aktiviteter og traditioner i SFO.