Styrket voksenindsats i indskolingen

Vi prioriterer to voksne i mange lektioner, for at tilgodese den enkelte elev.