Skolens pædagogiske udgangspunkt

Mangfoldigheden ses som en ressource, fordi forskellighed giver individer og fællesskaber flere handlemuligheder. Mangfoldighed lærer os at forstå og være tolerante over for os selv og andre.

Skolemiljøer og fællesskaber i skolen er afgørende for om elever lykkes. Trods mangfoldighed ser skolen eleverne som mere ens end forskellige. Alle har brug for omsorg, anerkendelse, mestring og at have mulighed for at være med i fællesskaber. De pædagogiske metoder, som nogle børn er afhængige af for at udvikle sig lærings- og trivselsmæssigt, understøtter alle børns læring og trivsel.

Praksis og indsatser

Vi har en praksis og hverdag, der er præget af at skabe rammer, hvor:

  • eleverne tilegner sig viden og færdigheder og er motiverede for læring
  • eleverne er glade, trygge og oplever sig som en del af skolens fællesskaber

For at sikre at eleverne får optimale muligheder for at trives og lære, har vi fokus på at styrke og skærpe lærernes og pædagogernes fælles forståelse og pædagogiske metoder, så der skabes sammenhængskraft på skolen.

De konkrete pædagogiske metoder har blandt andet til formål at medvirke til at:

  • skabe et inspirerende og udviklende klasse- og læringsmiljø
  • understøtte og skabe sammenhæng i skoledagen
  • skabe mere ro i undervisningen
  • understøtte elevernes motivation, overblik og forståelse
  • regulere elevernes opmærksomhed og følelser