Forventninger

På Vorrevangskolen forventer vi, at forældre hver dag sender deres barn frisk og udhvilet i skole, og at de er interesserede i og bakker op om deres barns skolegang.

Vi ser forældrene som en ressource for deres barns læring, og vi vil altid gerne i dialog om barnets trivsel og udvikling. Der er løbende informationer på Aula fra skolen, som forældrene skal holde sig orienterede om. Man kan skrive til klassens lærere og pædagoger, hvis man har spørgsmål, bekymringer eller mangler oplysninger.

Vi forventer, at forældrene deltager i forældremøder, skolehjemsamtaler, klassearrangementer m.v.

Vi håber, at mange forældre vil engagere og involvere sig i klasseforældreråd for at understøtte et godt klasse- og læringsmiljø.

Forældremøder og skolehjemsamtaler

0.-7.klasse: 2 årlige forældremøder og 2 skolehjemsamtaler

8.-9.klasse: 1 årligt forældremøde, 1 skolehjemsamtale og 1 uddannelsesparathedssamtale