I klubben er alle børn og unge meget velkomne. Vi støtter deres positive udvikling ved at skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, kvalificerer deres selvbestemmelse og forståelse for demokrati.

Vi arbejder målrettet med at gøre børnene og de unge selvstændige og ansvarsfulde, således de blandt andet selv kan planlægge deres klubdag, ud fra de tilbud vi giver dem, og hvad de ellers finder på med deres kammerater og veninder.

Vi lægger stor vægt på at udvikle børnenes og de unges sociale kompetencer.

Vi støtter op om børn og unge med særlige behov, og andre udsatte børn og unge og arbejder med enkeltintegrering af disse. Vi finder det vigtigt, at man, på trods af sine vanskeligheder, ser sig som en vigtig del af det store fællesskab.

HUSK: Du kan følge klubben på Instagram og læse om den hos UngiAarhus.