Skoleskift på grund af adresseændring

Hvis du flytter ind i skolens distrikt og ønsker dit barn skal gå på skolen, så henvend dig til skolens ledelse. Så indkalder vi dig til et lille møde, hvor du kan se skolen, få hilst på nogle af lærerne og høre nærmere om skolen og klassen. Dernæst aftaler vi, hvornår barnet skal starte.

Skoleskift på grund af forældreønske

Hvis du ønsker, at dit barn skal skifte skole, så henvend dig til skolens ledelse for en nærmere afklaring på, dels om det er muligt, og dels om det er en god idé.

Hvis det viser sig, at der er velbegrundede argumenter for og formodninger om, at et skoleskift vil være en god løsning, indkalder vi dig til et lille møde. Her kan du se skolen, få hilst på nogle af lærerne, og vi kan få talt om gensidige forventninger. Dernæst aftaler vi, hvornår barnet skal starte.