Som forælder kan du forvente at:

 • Lærere og pædagoger møder velforberedte til timerne.
 • Lærere og pædagoger er venlige og imødekommende.
 • Lærere og pædagoger ser det enkelte barn og taler med det dagligt.
 • I som forældre orienteres løbende om klassens aktiviteter og sociale liv.
 • Der er et højt informations- og kommunikationsniveau.

Vi forventer at:

 • Børnene/eleverne møder udhvilede til tiden
 • Børnene/eleverne har mad eller købekort(BUkort), så de kan klare sig gennem skoledagen
 • Børnene/eleverne har pakket deres tasker til dagens lektioner og penalhuset er i orden.
 • I som forældre orienterer jer på Aula
 • I som forældre bakker op om aktiviteter i klassen og skolen - både socialt og fagligt.
 • I som forældre husker at tale med jeres barn om vigtige emner der vedrører skolen
 • I som forældre husker jer selv og jeres barn på, at læsning ikke er en lektie men en daglig rutine der skal holdes vedlige.