En sang, som vi alle kan synge med på, og som fortæller at;

  • På skolen går en masse dejlige, sjove, forskellige, krævende, nysgerrige, livlige og dygtige børn
  • Vi prioriterer den gode undervisning, det forpligtende fællesskab, trivsel og udvikling for alle.
  • Vi er en skole, som lægger vægt på, at eleverne både bliver så dygtige som muligt og samtidig trives og udvikler sig til ansvarlige, selvstændige og tolerante mennesker.

 

Skolen blev indviet i 1960 og er et gult murstensbyggeri i fortrinsvis et plan. Klasselokalerne er forbundet af glasinddækkede gange og med egne gårdhaver. Skolen er løbende blevet vedligeholdt, og skolen fremstår, ikke mindst på baggrund af den oprindelige arkitektur og valgte materialer, meget tidssvarende. Der er nyere skolemøbler og projektorløsninger i alle klasse- og faglokaler. Vi har aula, gymnastik- og svømmesal, stor fodboldbane, to skolegårde og nye legepladsområder for de yngste elever. Så både inde og ude er der fine og rige muligheder for at udfolde sig aktivt.

Vorrevangskolen er en veldreven og mangfoldig folkeskole, som har 120 særdeles stabile, dygtige og engagerede medarbejdere. Skolens 520 elever er fordelt på to almene spor (0.-9.klasse) og et specialklassespor med 115 elever med generelle indlæringsvanskeligheder (0-10.klasse).

Vi har en meget høj elev-, forældre- og medarbejdertilfredshed.

De yngste klasser holder til i Indskolingshuset, hvor også SFO-afdelingen Filuren (0.-1.klasse) er.

Skoledistriktet starter mod nord i Skejby/Skelager med et større parcelhusområde, så kommer række- og andelsboligforeningshuse og dernæst boligforeningslejligheder og huse omkring skolen. Der er stisystemer, der forbinder boligområderne med skolen, så der er en sikker skolevej.

Værdigrundlag

”Vorrevangskolen – Min skole”

Skolens arbejde hviler på følgende værdier:

  • Faglighed
  • Respekt
  • Omsorg
  • Ansvar