Du kan også se den seneste kvalitetsrapport, og du kan læse om de indsatsområder, vi arbejder med i vores lokale udviklingsplan (LUP).

Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 86% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Ligeledes vil 80% af forældrene anbefale skolen til andre forældre.

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen
 • Samarbejdet mellem skole og hjem samlet set
 • Skole-hjemsamtalerne
 • Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov
 • At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed)

Ift. SFO’en er der 75% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse, og 75% af forældrene vil anbefale SFO’en til andre forældre.

Tilfredsheden er især stor, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • SFO’ens åbningstider
 • At styrke dit barns kreativitet og fantasi
 • At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed)
 • Samarbejdet mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole
 • Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov for det

Læs mere i den samlede rapport over forældretilfredshed.

Elevernes trivsel

Børnene på Vorrevangskolen trives generelt godt. 83% af eleverne i Indskolingen er tit eller meget tit glade for deres klasse, fra 4. – 9. klasse er 77% glade for skolen. Ligeledes er der 82 %, der for det meste eller altid føler sig tryg i skolen. 98% af skolens elever svarer, at de har en eller flere gode venner på skolen.

Du kan se meget mere om, hvordan eleverne trives i elevtrivselsmålingen.

Elevernes prøveresultater

Eleverne klarer sig generelt godt ved folkeskolens afgangsprøver.

Se mere i skolens kvalitetsrapport.

Skolens indsatsområder

I forbindelse med opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2017 har vi besluttet, at vi i skoleårene 2018-20 vil have et særligt fokus på:

”Inkluderende læringsfællesskaber” med fokus på:

 • Inklusion
 • Sprog og Læsning

I den lokale udviklingsplan for skolen (LUP) kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med indsatsområderne.

LUP 2018-2020