Du kan også se den seneste kvalitetsrapport, og du kan læse om de indsatsområder, vi arbejder med i vores lokale udviklingsplan (LUP).

Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 86% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Ligeledes vil 80% af forældrene anbefale skolen til andre forældre.

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen
 • Samarbejdet mellem skole og hjem samlet set
 • Skole-hjemsamtalerne
 • Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov
 • At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed)

Ift. SFO’en er der 75% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse, og 75% af forældrene vil anbefale SFO’en til andre forældre.

Tilfredsheden er især stor, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • SFO’ens åbningstider
 • At styrke dit barns kreativitet og fantasi
 • At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed)
 • Samarbejdet mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole
 • Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov for det

Læs mere i den samlede rapport over forældretilfredshed.

Elevernes trivsel

Børnene på Vorrevangskolen trives generelt godt. 83% af eleverne i Indskolingen er tit eller meget tit glade for deres klasse, fra 4. – 9. klasse er 77% glade for skolen. Ligeledes er der 82 %, der for det meste eller altid føler sig tryg i skolen. 98% af skolens elever svarer, at de har en eller flere gode venner på skolen.

Du kan se meget mere om, hvordan eleverne trives i elevtrivselsmålingen.

Elevernes prøveresultater

Eleverne klarer sig generelt godt ved folkeskolens afgangsprøver.

Se mere i skolens kvalitetsrapport.

Skolens indsatsområder

I forbindelse med opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2017 har vi besluttet, at vi i skoleårene 2018-20 vil have et særligt fokus på:

”Inkluderende læringsfællesskaber” med fokus på:

 • Inklusion
 • Sprog og Læsning

I den lokale udviklingsplan for skolen (LUP) kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med indsatsområderne.

LUP 2018-2020

 

Vores sundhedsrapport 2019

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).