Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 83 % af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Ligeledes vil 80% af forældrene anbefale skolen til andre forældre.

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

  • Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen
  • Samarbejdet mellem skole og hjem samlet set
  • Skole-hjemsamtalerne
  • Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov
  • At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed)

I SFO’en er der 81 % af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse. 

Tilfredsheden er især stor, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

  • SFO’ens åbningstider
  • At styrke dit barns kreativitet og fantasi
  • At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed)
  • Samarbejdet mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole
  • Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov for det

 

Elevernes trivsel

Børnene på Vorrevangskolen trives generelt godt. De er glade for deres klasse og skole. De føler sig trygge og har gode venner. 

Du kan se meget mere om, hvordan eleverne trives og klarer sig.

Skoletal - Nøgletal | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)

 

Vores sundhedsrapport

Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.