De skal vokse med den viden, de erhverver gennem fagene, gennem samværet med andre og de beslutningsprocesser, der er nødvendige i fællesskaberne.

De skal ikke bare uddannes, men dannes til hele mennesker gennem viden og demokratiske processer.

Dannelsen vægtes gennem skolens værdigrundlag ”OMSORG – RESPEKT – ANSVAR – FAGLIGHED”, og ses ud over de ganske almindelige timer også ved forskellige arrangementer, trivselsdage, samarbejder med fx Musikskolen og Aarhus Teater, og ikke mindst ved den tydelige og anerkendende tilgang fra de voksne på skolen.

Vi tager mobning alvorligt og du kan læse vores handlingsplan mod mobning herunder.